Tillbaka

Gustav Lidén

Nyhet247

Slutprojekt för två webbkurser inom front- och backendutveckling med ganska stor potential för vidareutveckling

Backend

Mitt första större projekt med PHP. Större delen av markup genereras i PHP. Backend hämtar RSS-feeds från diverese nyhetssidor och loopar sedan ut alla sektionerna. De 10 senaste nyheterna från respektiva sida skrivs sedan ut.

Frontend

Frontend delen består mest av jQuery och jQuery UI som jag använde för att visa/dölja ingressen till varje nyhet på hover samt ge användaren möjlighet själv sortera vilken ordning hen vill nyheterna ska visas i. Menyn är gjort med CSS-sprites.

Mina andra projekt

Schooldio - Lär på ditt sätt
Schoolido (2015)
Deespot
Deespot (2015)
Miljökvarnar
Miljökvarnar (2014)